Wednesday, February 8, 2012

Tường thuật của ông Nguyễn Thanh Phong về việc

Công an xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

hành hung vợ chồng ông sáng ngày 5 tháng 2 năm 2012


No comments:

Post a Comment