Friday, May 20, 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày 19 tháng 5 năm 2011
về Trang Nhà của Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI Bị Phá HoạiLLCQ-logo