Friday, April 24, 2015

Đây là sự thật 24.04.2015

Thứ Sáu, ngày 24.04.2015    
Đảng CSVN đang sống bằng cái gì và sống như thế nào? Có phải bằng lý tưởng CS đã bị thế giới vứt bỏ? Có phải bằng tình yêu dân tộc, giải phóng đất nước? Câu trả lời là hoàn toàn KHÔNG ... Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Đây Là Sự Thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh để thấy rõ bản chất của đảng CSVN. Với hệ thống AudioNow, chỉ cần bấm số 1 (832)999-1124 quý thính giả có thể nghe đài ĐLSN qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Chúng tôi xin lập lại 1(832)999-1124.
Tăm Anh: Đảng CSVN vẫn đang cai trị đất nước ta nhưng họ đã có sự mâu thuẫn khi đem kinh tế thị trường ghép với chủ nghĩa Mác – Lê của họ. Vậy đằng sau những ngôn từ bóng bẩy, sự thật như thế nào thưa anh?
Đặng Chí Hùng: Kính chào quý thính giả ĐLSN ! Xin chào chị Tâm Anh !
Điều không may cho Việt Nam chúng ta là nhà cầm quyền cộng sản vẫn cai trị cho đến thời điêm này. Mà Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng như cách nhà cầm quyền CSVN rêu rao.
Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những người lãnh đạo Cộng Sản đang cai trị Việt Nam câu hỏi đó. Tôi muốn nói ở đây : Tại sao CVN đã bỏ hết tất cả những gì mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho kỳ được ? nào là cộng sản, nông nghiệp tập thể, hoạch định trung ương, và quân phiệt, ngoài những lý tưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã hy sinh hàng triệu đồng bào người Việt để làm cái gì và đúng ra là để được cái gì?.
Như vậy rõ ràng cả quá khứ lẫn hiện tại CSVN chỉ sống nhờ vào cái gọi là sự dối trá. Quá khứ lừa bịp "giải phóng, cách mạng" còn hiện tại thì đem những "ông nọ " cắm vào cằm "bà kia" để mang lại lợi ích cho riêng đảng CSVN mà thôi. Người dân thì "sống chết mặc bay" !.
Tăm Anh: Như anh vừa nói ở trên, CSVN sống dựa vào sự dối trá, xin anh có thể nói rõ thêm về điều này để qúy thính giả được tường tận.
Đặng Chí Hùng: Thưa chị !
Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của Cộng Sản, và đã được khối cánh Tả phi Cộng Sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này là: Cộng Sản Việt Nam chỉ tranh đấu giành độc lập cho nước họ khỏi tay ngoại bang.
Trước hết là tranh đấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đến Mỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậu chiến sau thế chiến 2 sẽ nhớ là họ cứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến Hiến Pháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nền tảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉ muốn giành độc lập cho Việt Nam.
Tất cả những kẻ độc tài Cộng Sản trên thế giới đều là những kẻ côn đồ ngông cuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Ông ta thủ tiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêu người Việt vô tội mà chỉ có trời mới biết chính xác được bao nhiêu người dù rằng con số trên sách vở đã là cả mấy triệu, và đe dọa hàng triệu người để họ phải cầm súng ra trận cho mộng bá vương của ông ta và âm mưu có được Việt Nam toàn vẹn cho Tàu. Đó là những sự dối trá cơ bản nhất mà CSVN vẫn đang lừa cả thế giới.
Đảng Cộng Sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt, và có một trường hợp tương tự để chứng minh điều đó: Chiến Tranh Triều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản Triều Tiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000 người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiên để người dân Triều Tiên được hưởng tự do? Ai là người có tự do hơn một người Triều Tiên sống dưới chế độ Cộng Sản ở Bắc Triều Tiên hay một người Triều Tiên sống tại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại Cộng Sản Triều Tiên?
Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam, những người sống ở miền Nam Việt Nam không Cộng Sản hay những người sống dưới chế độ Cộng Sản của Hồ Chí Minh ? Đó chính là sự thật mà chúng ta phải biết !
Tăm Anh: Thưa Anh, Liệu DCSVN có còn những luận điệu dối trá nào nữa để hòng giúp họ tiếp tục cai trị đất nước chúng ta và huỷ hoại đi nhiều thế hệ dân Việt ?
Đặng Chí Hùng: Còn nhiều điều nữa thưa chị, tôi xin tóm tắt ở đây như sau:
- CSVN trên thực tế đã bán nước cho Tàu từ Hồ Chí Minh và nay chúng ta sống dưới chế độ được điều khiển bởi Tàu cộng nhưng họ vẫn rêu rao yêu nước và núp lùm dưới khẩu hiệu "16 vàng, 4 tốt".
- Đảng CSVN chỉ dùng hình thức cộng sản để lừa gạt chứ thực ra họ là những ta tư bản đỏ từ lâu rồi.
- Chúng ta không có tự do, cũng chẳng có quyền gì trong một xã hội do đảng CSVN điều khiển bằng quân đội, công an, côn đồ độc tài. Nhưng đảng vẫn tuyên truyền với thế giới về nhân quyền, dân chủ...
Tóm lại : Bộ mặt của CSVN chính là dối trá, là độc ác mà ngày nay chúng ta đã thấy rõ và cần phải cho mọi người rõ. Chỉ có thể mới có Việt Nam tương lai không còn cộng sản, không còn đau thương.

No comments:

Post a Comment