Wednesday, October 8, 2014

Ông Trương Minh Tam sau 12 tháng bị cầm tù

Thứ Tư 08.10.2014
Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình là phần trao đổi của phóng viên Thomas Việt với người tù lương tâm Trương Minh Tam vừa được trả tự do sau một năm bị giam cầm với tội danh bịa đặt. Vâng, xin nhường lời cho anh Thomas.

No comments:

Post a Comment