Wednesday, August 7, 2013

Chuyên mục: Đây Là Sự Thật 07.08.2013

Thứ Tư, ngày 07.08.2013    
"Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm" là phương châm hành xử của quân nhân, cán bộ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Với người cs thì chỉ cần trung với đảng là đủ hay là chỉ cần biết còn đảng còn mình, sự khác nhau là ở đó . Mời quí thính giả theo dõi chuyên mục "Đây Là Sự Thật" với Đặng Chí Hùng để tiếp nối chương trình tối nay qua sự điều hợp của Quan Kiên
Hỏi:  Thời VNCH thì quân dân cán chính trong đó quân đội, cảnh sát đều dùng câu " Tổ quốc – danh dự - trách nhiệm". Xin anh Đặng Chí Hùng cho biết cụ thể hơn về câu khẩu hiệu đó và những bằng chứng cho thấy thời VNCH quân đội đã thực hiện đúng tôn chỉ đó ?

Đáp : Kính thưa quý thính giả ĐLSN ! Kính thưa anh Quan Kiên!
Trong thời VNCH ở Miền Nam , quân dân cán chính đều dùng khẩu hiệu "Tổ quốc – danh dự- trách nhiệm " . Tôi xin giải thích rõ ở đây như sau:
-          Nhìn thứ tự của 3 câu trong khẩu hiệu đó thì tổ quốc được đặt lên hàng đầu, sau đó mới tới danh dự và trách nhiệm. Ý nghĩa đầu tiên đó là tổ quốc phải được đặt lên trên tất cả. Đó là muốn giáo dục quân dân cán chính VNCH phải biết yêu tổ quốc.
-          Câu  "Tổ quốc - danh dự -  trách nhiệm" trở thành khẩu hiệu phải thuộc nằm lòng, bởi có ý thức được danh dự của Tổ quốc mình người ta mới biết trách nhiệm của mình nằm ở đâu và bản thân mình phải làm gì để bảo toàn danh dự của Tổ quốc. Mất danh dự là mất tất cả. Chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từng tuyên bố : Tổ quốc còn thì tất cả còn, tổ quốc mất thì tất cả mất".
-          Chính vì đặt tổ quốc lên hàng đấu mà quân dân VNCH thực hiện rất đúng .Đó là trong những năm chiến tranh, quân đội VNCH đã thực hiện đúng tôn chỉ này đó là bảo vệ đất nước chống cộng sản mà chưa bao giờ xâm lược miền Bắc. Việc Mỹ ném bom ra sau khi cộng sản đã gây chiến và khủng bố miền Nam. Đây là một hành động giúp đỡ tự vệ trươc cộng sản.
-          Cũng là đặt tổ quốc lên hàng đầu và có trách nhiệm đi với danh dự mà anh hùng Ngụy Văn Thà đã chết theo tàu cùng đồng đội để chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa trước Trung cộng xâm lược. Hay là 5 vị tướng như : Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng.. . đã tuẫn tiết khi VNCH rơi vào tay cộng sản.
Điều đó cho thấy VNCH luôn đặt tổ quốc lên hàng đầu , dù là ai nắm quyền, đảng nào lãnh đạo cũng vậy.
Câu 2: Vậy tại sao quân đội, công an cộng sản lại dùng khẩu hiệu "trung với đảng" hay "Còn đảng còn mình " để làm khẩu hiệu mà không dùng câu như của VNCH hoặc một câu tương tự đặt tổ quốc , đất nước lên làm lý tưởng chiến đấu? Xin anh Đặng Chí Hùng cho biết thêm về sự việc này ?
Đáp: Kính thưa anh !
Để giải thích điều này chúng ta cần phải hiểu những điều cơ bản như sau:
-          Đảng cơ bản chủ trương vô tổ quốc theo tư tưởng Mác – Lê Nin nên họ không có khái niệm tổ quốc và dân tộc. Chính Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi "tiến lên thế giới đại đồng". Hay nói cách khác đó là chủ trương bỏ tổ quốc , dân tộc xuống hàng thứ yếu mà chỉ có đảng – quốc tế cộng sản là số 1. Thậm chí khi đánh xong VNCH thì chính Lê Duẩn tuyên bố :" Ta đánh Miền Nam cho Liên Xô, cho Trung quốc " cho thấy cộng sản không có khái niệm "vì tổ quốc".
-          Chính vì vậy đảng cộng sản chủ trương cho quân đội, công an phải bảo vệ mình chứ không bảo vệ tổ quốc hay dân tộc. Do đó mới có câu " trung với đảng " hay "Còn đảng còn mình" trong quân đội,công an cộng sản.
-          Quân đội và công an cộng sản đã không có cả danh dự hay trách nhiệm với tổ quốc trong câu khẩu hiệu của mình . Điều đó cho thấy với chế độ cộng sản thì tổ quốc , dân tộc, danh dự chỉ xếp sau đảng .
-          Do không đặt tổ quốc lên hàng đầu mà quân đội, công an cộng sản đã không bảo vệ ngư dân để cho Tầu cộng bắt bớ ngư dân, quân đội công an đàn áp ngưởi biểu tình, dân oan nhưng chưa thấy công an , quân đội  nào bảo vệ ngư dân đánh tầu hải giám của Trung cộng. Như vậy công an và quân đội cộng sản chỉ trung thành với đảng cộng sản mà quên đi tổ quốc . Chính lực lượng này xứng đáng với câu "Hèn với giặc, ác với dân ".
Câu 3: Đảng cộng sản vẫn tự xưng là Nhà Nước của đảng Do Dân và Vì Dân như vậy thì câu nói "trung với đảng" hay "Còn đảng còn mình " cũng có thể coi là câu khẩu hiệu được hiểu như đặt nhân dân Việt Nam lên hàng đầu được không ?
Đáp: Điều này hoàn toàn sai vì những lý do sau đây :
-          Nhà nước cộng sản là nhà nước độc tài, họ bán nước cho Tầu và đàn áp nhân dân thì tại sao lại gọi được là nhà nước cho dân và vì dân ?
-          Đảng cộng sản chỉ là một tổ chức chính trị không thể đại diện cho dân tộc, cho đất nước Việt nam được. Tổ chức chính trị này là của 1 nhóm người đi theo đường lối tư tưởng Mác – Lê Nin mà thôi. Như vậy, câu "trung với đảng" hay "còn đảng còn mình" không thể đồng nghĩa với do dân , vì dân , vì tổ quốc của quân đội , công an cộng sản được.
-          Xin lấy một ví dụ. Thời VNCH thì người ta có câu khẩu hiệu treo ở khắp các khan phòng công vụ "Tổ quốc là trên hết". Còn ngay trong khẩu hiệu của cộng sản vào mùa xuân hàng năm là "mừng đảng mừng xuân" thì chúng ta thẫy rõ ràng có sự khác biệt.  Chính quyền VNCH thì đặt tổ quốc lên hết còn cộng sản thì coi đảng còn hơn cả mùa xuân(Đặt đảng trước mùa xuân) trong khi mùa xuân là bất diệt và là cái tự nhiên có trước, đảng thì không thể bất diệt . Điều đó cho thấy sự ngạo mạn của cộng sản và coi thường tổ quốc, dân tộc.

No comments:

Post a Comment