Thursday, March 26, 2015

20 tổ chức Xã Hội Dân Sự gởi thư ngỏ cho Đại Hội Liên Minh Nghị Viện Quốc Tế

Thứ Năm, ngày 26.03.2015
Thưa quý thính giả, việc cố ý vi phạm nhân quyền, chà đạp lên nhân quyền trong bất cứ thời gian và không gian nào để được độc tài cai trị là " chủ trương lớn và đúng đắn" của bọn cường quyền CSVN. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn LM Phan văn Lợi về việc 20 tổ chức Xã Hội Dân Sự phải gởi thư ngỏ cho Đại Hội Liên Minh Nghị Viện Quốc Tế,mà phiên họp sẽ diễn ra tại Hà Nội sắp tới đây.

No comments:

Post a Comment