Friday, July 24, 2015

Phỏng vấn ông Lý Việt Hùng - Tổng Thư Ký/LLCQ liên quan đến cuộc Tổng Tuyệt Thực tại Úc Châu

Thứ Sáu, ngày 24.07.2015
Sau Chiến Dịch 1, ký Thỉnh Nguyện Thư, Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu là Chiến Dịch 2 của nhóm We Are One. Cho đến hôm nay, đồng bào Việt Nam ở 16 quốc gia, góp mặt vào chiến dịch này. Riêng tại Úc Châu, có nhiều nơi tổ chức ngày Tổng Tuyệt Thực, nhằm đồng hành với đồng bào trong và ngoài nước đòi hỏi bạo quyền CSVN trả tự do cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong ngục tù. Để hiểu rõ thêm về cuộc Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu tại Úc, Quang Nam có bài phỏng vấn ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký / Lực Lượng Cứu Quốc, hiện đang ngụ tại Sydney

No comments:

Post a Comment