Saturday, March 3, 2012

19 ĐIỀU RĂN CỦA ĐẢNG

Ngày 03.03.2012     
Lời dẫn: Song song với việc triệu tập một hội nghị khoáng đại, bàn về cách thức "chỉnh đốn đảng", ban chấp hành trung ương đảng cũng phố biến một qui định mới, nội dung gồm 19 điều cấm đối với giới đảng viên. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận của Lê Phục Văn, có tựa đề "19 điều răn của đảng", qua sự trình bày của anh Song Thập.
Vào tuần qua, cùng với việc tổ chức hội nghị bàn thảo về việc chỉnh đốn đảng, ban chấp hành trung ưong đảng cộng sản VN cũng công bố một quy định mới, nội dung là 19 điều cấm đối với giới đảng viên, hay nói theo người Thiên Chúa giáo là "19 điều răn của đảng".

Thế nhưng, nếu đọc kỹ các điều răn này, người ta sẽ nhận thấy là đảng cộng sản đã nhập nhằng giữa vai trò công dân, đảng viên và công chức trong qui định này. Lý do là trừ một số điều cấm có liên quan trực tiếp đến đảng cộng sản, những điều cấm khác đã được qui định trong hiến pháp, luật pháp hay qui chế dành cho giới công chức.
Chẳng hạn như việc tuân thủ cương lĩnh, điều lệ hay các nghị quyết đảng của điều 1 là dành cho đảng viên, nhưng chuyện hối lộ hay tham nhũng là điều cấm kỵ đối với mọi công dân và quan chức, bất kể có phải là đảng viên hay không. Trừ phi là đảng thú nhận các đảng viên cầm quyền lâu nay có quyền nhận phong bì hay quà cáp hối lộ, nên bây giờ phải ra lệnh cấm, nếu không thì các điều răn này hoàn toàn thừa thãi vì pháp luật đã qui định.
Tương tự như thế, trừ phi các quan chức đảng không chấp hành pháp luật, nên đảng mới đưa ra các điều cấm đoán như buôn lậu, tổ chức đánh bạc, bổ nhiệm người thân vào các chức vụ trong cơ quan, xử dụng công quỹ để đi du lịch ở ngoại quốc hoặc thiếu trách nhiệm trong công việc.
Và suốt nhiều năm qua, đảng vẫn bỏ tù rất nhiều công dân chỉ vì đã có những bài viết hay hồi ký mà đảng cho là trái với "đường lối và chính sách" hay có tính cách "tuyên truyền, xúi giục chống đảng và nhà nước". Như vậy thì soạn ra điều cấm thứ 4 để làm gì? Phải chăng là muốn dằn mặt những đảng viên lão thành đã có những phê bình các khuyết điểm của đảng và nhà nước?
Có lẽ là như thế, vì điều cấm số 4 viết rõ:"Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác". Ngay trong bài diễn thuyết của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở hội nghị "chỉnh đốn đảng", cũng có đoạn mỉa mai các cựu thần là khi đương quyền thì không có ý kiến gì nhưng bây giờ về hưu thì cứ phê bình lung tung.
Điều kỳ dị là xưa nay, các điều răn cấm của đảng này thường chỉ được phổ biến trong nội bộ, nhưng bây giờ thì được loan tải công khai trên các tờ báo và lập tức gây sôi nổi trong dư luận. Lý do là dựa vào 19 điều răn này, người dân có thể vạch mặt chỉ tên ngay lập tức những đảng viên nào đã hoặc đang làm bậy.
Chẳng hạn như điều 18 là cấm mê tín, hay có hành động mê tín như đốt vàng mã... vậy mà chùa chiền, đền miếu nào cũng chật cứng quan chức kéo nhau đến cúng bái trong các dịp lễ lạc, với các đoàn xe công đậu dài hàng cây số. Và ở điều thứ 17, trong mục cấm vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình... người ta có thể chỉ ra ngay là ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vi phạm khi có đến 3 người con, trong khi đảng qui định chỉ được phép có tối đa 2 con mà thôi.
Nhưng nói chung là đọc xong các điều răn này, người ta cảm thấy làm đảng viên còn khó hơn là đi tu, vì quá sức là gò bó và khó có ai tuân thủ nổi, dù đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Chỉ nội chuyện viết lách, sáng tác thơ văn hay uống rượu, cũng không biết thế nào là đúng theo ý đảng. Có người từng viết hồi ký, vạch trần những sai trái của đảng, thì lại được phép lưu hành. Trong khi có cuốn sách chỉ có tính cách nghiên cứu lịch sử thì lại bị cấm. Kỳ dị hơn nữa là có cả mục cấm ký tên chung vào các lá đơn tố cáo. Tại sao đã cho phép tố cáo mà lại cấm ký tên chung? Không lẽ đảng muốn giúp cho ngành bưu điện có cơ hội bán được nhiều tem thư?
Đúng là chuyện chỉ có trong chế độ cộng sản, với một rừng luật và một rừng cấm, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy có quan chức đảng viên vi phạm. Từ chuyện cướp đoạt ruộng đất của dân cho đến ăn nhậu bê tha. Chính vì thế, trong chiến dịch "phê và tự phê" kỳ này, những đảng viên nào cảm thấy không đủ khả năng chống đỡ những phê bình chỉ trích thì nên mượn lời Chúa Giêsu để nói với các đồng chí của mình: "Thằng nào không vi phạm 19 điều răn của đảng thì hãy ném đá vào đầu tao"!
Bảo đảm là xác suất bị ném đá vào đầu sẽ rất thấp. Lý do là ông Trọng tuyên bố một "bộ phận không nhỏ" trong đảng đang suy đồi về đạo đức, tức con số vi phạm 19 điều răn này là rất đông. Hơn thế nữa, ông Trọng còn nói rằng "phần lớn cán bộ đảng viên là rất tốt". Mà đã rất tốt thì ai lại nỡ ném đá vào đầu đồng chí mình, đúng vậy không? Nhưng nếu có thì chắc là một "bộ phận nhỏ" bị các thế lực thù địch xúi giục!
Lê Phục Văn

No comments:

Post a Comment