Saturday, August 30, 2014

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết thảo luận về đề tài Hiện Trạng Y Tế tại Việt Nam (phần cuối)

Thứ Bảy, ngày 30.08.2014
Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta Tuần Này cũng là phần cuối qua đề tài Hiện Trạng Y Tế Việt Nam. Diễn giả cũng là khác mời của chúng tôi hôm nay là Tiến sĩ Mai Thanh Truyết. Trước năm` 1975, Ông là Giảng sư, Trưởng Ban Văn Hóa Đại học Sư Phạm Sài Gòn, Ông cũng là một nhà chuyên môn trong việc thanh lọc các chất phế thải lỏng và rắn. Hiện nay Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại hải ngoại (Vietnamese American Science & Technology Society – VASTS) được thành lập tại Nam California từ năm 1990. Hải Nguyên kính chào Giáo sư Mai Thanh Truyết và xin Ông gởi lời chào đến thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi.

No comments:

Post a Comment