Thursday, August 7, 2014

Phỏng vấn anh Nguyễn Đức Quốc và anh Phan Đình Thành về việc hai anh bị dân phòng đòi đánh và hăm dọa giết

Thứ Năm, ngày 07.08.2014
Vào tối ngày 5 tháng 8 trong buổi họp tại tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Niệm, một dân phòng đã cởi áo xong vào đòi đánh hai người dân là anh Nguyễn Đức Quốc và anh Phan Đình Thành, sau đó còn hâm doạ là sẽ giết hai anh này nếu họ đưa thông tin lên truyền thông.
Sự bất bình giữa người dân và đại diện Hợp Tác Xã Điện Lăng Cô đã diễn ra từ nhiều năm nay. Theo phản ánh của người dân thì Hợp Tác Xã Điện Lăng Cô đã có sự gian dối trong việc ghi chỉ số điện và cả vốn của người dân góp vào để thành lập hợp tác xã này.
Anh Nguyễn Đức Quốc và Phan Đình Thành đã cho radio Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn về vụ việc.

No comments:

Post a Comment