Monday, August 25, 2014

Đảng Nói Dối

Thứ Hai, ngày 25.08.2014    
Dối trá và bạo ngược là bản chất muôn đời của đảng CSVN và các chế độ độc tài phát xít trong lịch sử loài người. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đình Bảo với tựa đề: " Đảng nói dối."sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.
Câu hỏi được đặt ra là đảng cộng sản lãnh đạo ai? Ai là người cho đảng quyền lãnh đạo? Những câu hỏi này không bao giờ được đảng trả lời thẳng vào sự thật. Trả lời câu hỏi đó một cách thành thật sẽ vạch ra sự mâu thuẩn và lừa dối của đảng cộng sản. Vì thế đảng cố tình né tránh để đánh lừa người dân.
Từ trước đến nay đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn tự nhận mình được quyền lãnh đạo đất nước, được quyền lãnh đạo người dân. Điều này hoàn toàn sai lầm. Không ai cho đảng cộng sản làm điều đó cả. Chỉ riêng đảng tự tiếm quyền mà thôi! Sở dĩ phải nói như vậy vì ngay từ đầu, đảng cộng sản Việt Nam nắm quyền không thông qua bầu cử tự do và dân chủ. Dấu mốc nắm quyền của đảng chính là sự "cướp đoạt" chính quyền hợp pháp của thủ tướng Trần Trọng Kim. Mặc cho đảng phủ nhận sự thành công của chính quyền Trần Trọng Kim, khoác cho nó chiếc áo "bù nhìn", nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nếu dấu mốc đó là chỉ dấu ban đầu thì sau này đảng càng tiếp tục ngang ngược hơn trong vấn đề quyền lực.
Đảng cộng sản không cho phép bất cứ đảng phái nào khác được hiện hữu và tranh cử tự do. Đảng tự cho mình độc quyền lãnh đạo tất cả và không cho phép sự tự do tư tưởng. Sau này, đảng cộng sản Việt Nam lo sợ sụp đổ nên đã tiếp tục bày thêm trò đưa vào điều 4 Hiến pháp mà thực tế là sao chép từ điều 6 hiến pháp Liên Xô (cũ). Mục tiêu là ngăn chặn tất cả các mầm mống đối lập, giữ vững chiếc ghế độc tài của mình. Đảng cộng sản Việt Nam đã tự phản lại chính chủ thuyết Mác-Lê của mình với quan niệm "đấu tranh là động lực của phát triển". Nhưng không có đối lập thì làm gì có đấu tranh? Không có đấu tranh thì làm gì có phát triển? Đảng đã và đang hoạt động theo nguyên tắc: Một mình một chợ, phản khoa học, phản dân chủ.
Trong một nền tảng xã hội dân chủ, tự do thì người dân là người quyết định xem ai là người cầm con thuyền đất nước trong một khoảng thời gian nhất định. Không đảng phái nào được phép vượt lên trên sự quyết định của nhân dân để độc quyền cai quản đất nước. Mỗi một đảng phái khi lên nắm quyền đều phải qua thử thách, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhường lại quyền điều hành đất nước cho đảng phái khác. Sự cạnh tranh giúp cho đất nước phát triển lành mạnh. Trái lại, tại Việt Nam đảng cộng sản tự tung tự tác, không có đảng phái đối lập, độc lập giám sát nên tất cả chỉ là sự bùng nhùng trong nội bộ đảng mà thôi.
Không ai cho đảng cộng sản quyền lãnh đạo, cũng không ai cho đảng quyền tự tạo Hiến pháp vì Hiến pháp là ý dân mà ý dân chính là ý Trời. Chỉ có Hiến pháp mới có thể là vị quan tòa cao nhất cho mọi hoạt động của đất nước. Vậy mà đảng lại tự cho mình quyền "ngồi xổm" lên trên Hiến pháp với tuyên bố trước đây của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không biết ông Trọng có nhầm lẫn khái niệm trong lúc vội vàng hay không? Nếu ông không biết điều đó thì thật đáng xấu hổ mang danh là giáo sư về tư tưởng Mác-Lê.
Cũng cần phải nói thêm rằng đảng cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền lãnh đạo đất nước và người dân. Đó là một điều hết sức bạo ngược. Đất nước Việt nam là của chung tất cả mọi người dân, không của riêng bất cứ đảng phái nào cả. Đảng không thể tự cho mình là đất nước để độc tài và lãnh đạo nhân dân. Ngay trong slogan của đảng cộng sản Việt Nam đã ghi rõ: Đảng CSVN là của dân, do dân và vì dân. Thậm chí để nhấn mạnh hơn thì đảng còn dùng các mỹ từ: đảng là đầy tớ của nhân dân. Nhưng ngược lại, đảng bắt người dân phải làm đầy tớ để cho đảng mặc sức tham nhũng và bóc lột. Một xã hội mà người dân thì nghèo khổ trong khí các "đầy tớ" của dân thì phè phởn giàu sang đã nói lên hết tất cả sự thật đó.
Rõ ràng là đảng CSVN tiếm quyền, không do ai bầu lên. Đảng cũng chỉ có quyền "lãnh đạo" chính đảng viên của mình chứ không thể có việc đảng tự cho mình quyền được lãnh đạo độc tài cả đất nước và người dân. Đây là việc trái với quy luật của tự nhiên, của xu hướng phát triển xã hội loài người.
Nhìn chung trên thế giới, tất cả các đảng phái độc tài rồi cũng phải tự hủy hoặc bị tiêu diệt bởi bàn tay chung sức của người dân. Hãy nhìn phát xít Đức, Ý, Nhật trong quá khứ hay những Saddam Husein, Gadaffi của hiện tại để thấy rõ điều này. Ngay trong nội tại chế độ cộng sản, sự sụp đổ của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu cộng sản đã nói lên tất cả sự thật về sự bất tuân lòng người, chính vì thế nó đã bị đào thải.
Chế độ CSVN vẫn không phải là ngoại lệ. Với phong trào đấu tranh mạnh mẽ như hiện nay thì dù "theo Tàu giữ đảng" thì đảng CSVN vẫn không thể tránh khổi quy luật tự nhiên đó. Và đó cũng chính là mong muốn của toàn thể người dân Việt Nam trong và ngoài nước để xây dựng lại một Việt Nam dân chủ, tự do, nhân quyền, độc lập và phát triển. Chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa.
Đình Bảo

No comments:

Post a Comment