Thursday, August 28, 2014

Phỏng vấn cô Đỗ thị Minh Hạnh,thành viên Lao Động Việt, đang công khai hoạt động tại quốc nội

Thứ Năm, ngày 28.08.2014
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, đã và đang tiếp tục hoạt động công khai thuộc Đại diện Ban Điều Hành Lao Động Việt sau khi bị bắt và cầm tù 4 năm, là một số rất ít thành viên Lao Động Việt hoạt động công khai tại quốc nội. Vừa qua cô Hạnh cũng đã trở về lại Miền Tây nơi cô cùng với 10 nghìn công nhân của công ty giày Mỹ Phong đấu tranh với 7 yêu cầu của công nhân, trong đó có yêu cầu thành lập công đoàn độc lập. Tuy đến lúc này công ty giày Mỹ Phong vẫn chưa đáp ứng hết 7 yêu cầu nhưng phần nào đời sống của công nhân có tốt hơn. Từ Sài Gòn, cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho phóng viên Thomas Việt buổi phỏng vấn về Phong Trào Lao Động Việt sau đây

No comments:

Post a Comment