Thursday, November 28, 2013

Trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Quang A, liên quan đến kết quả “bấm nút” việc thông qua bản Hiến Pháp của quốc hội “bù nhìn” CSVN

Thứ Năm, ngày 28.11.2013
Quý thính giả vừa nghe người lính già Vũ Cao Quận chia sẻ một chút tâm sự của mình. Ngày mai, chúng ta lại nghe tiếp (phần 2) câu chuyện của ông. Trong một diễn biến khác, cứ tưởng chuyện đùa, nhưng thật sự đã diễn ra ngay trong cái gọi là quốc hội của nước CHXHCNVN với 488 đại biểu hiện diện, nhưng có đến 486 người "bấm nút" tán thành bản hiến pháp mới. Hai người còn lại không biểu quyết. Chẳng hiểu có phải vì đang mơ màng ngủ gà ngủ gật mà quên bấm nút hay không? Chứ tuyệt nhiên không có một vị nào bấm nút "không tán thành" bản hiến pháp áp đặt này. Chúng tôi tìm hiểu thêm vụ việc qua buổi tiếp xúc với Ts. Nguyễn Quang A. Nội dung như sau

No comments:

Post a Comment