Thursday, November 7, 2013

Tiếp xúc với Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN liên quan đến việc CSVN ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Thứ Năm, ngày 07.11.2013
Kính thưa quý thính giả, mặc dù là một trong những quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, CSVN cũng đã ứng cử vào HĐNQ/LHQ, và ngày 12 tháng 11 sắp tới, LHQ sẽ tiến hành bầu điền khuyết các quốc gia hội viên vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong cuộc bầu cử này.
Để tìm hiểu về cuộc bầu cử này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với TS NGUYỄN BÁ TÙNG, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ông Tùng tham dự buổi thảo luận này từ Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment