Thursday, November 21, 2013

Tiếp xúc với anh Phan Trung Kiên, người đã dành nhiều thời gian tìm hiểu đạo luật y tế mới vừa được đem ra áp dụng hôm tháng trước

Thứ Năm, ngày 21.11.2013
Thưa quý thính giả, có thể nói đạo luật về bảo hiểm y tế mà dân chúng Hoa Kỳ thường gọi nôm na là "Obamacare" là một đạo luật gây nhiều xôn xao trong dư luận. Vào tháng 10 năm nay, đạo luật này chính thức được đem ra áp dụng. Để tìm hiểu thêm về đạo luật này, chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Phan Trung Kiên, Tổng Giám Đốc Công Ty Bảo Hiểm PNA. Anh Phan Trung Kiên cũng là người hoạt động xã hội rất hăng say trong Cộng Đồng Người Việt, tại California

No comments:

Post a Comment