Friday, November 15, 2013

Tiếp xúc với Luật sư Nguyễn Xuân Phước, liên quan đến bản Hiến Pháp đang được quốc hội CSVN phê chuẩn

Thứ Sáu, ngày 15.11.2013
Trong lúc Quốc Hội CSVN đang thảo luận để chung quyết sửa đổi và bổ xung hiến pháp 1992 thì nhiều thành phần dân chúng đã lên tiếng kêu gọi ngưng việc thảo luận này vì "bản dự thảo được đưa ra quốc hội thảo luận đã không thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân", như thư kêu gọi của một số nhân sĩ trí thức Sài Gòn gửi cho đoàn đại biểu quốc hội của thành phố, phổ biến ngày 11 tháng 11 vừa qua.
Vậy liệu rằng các kiến nghị này sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc tu chính Hiến Pháp? Và sau khi sửa đổi, bổ xung lần này thì HP1992 sẽ như thế nào?
Để trả lời các câu hỏi nêu trên, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Ls. NGUYỄN XUÂN PHƯỚC, tác giả nhiều biên khảo về hiến pháp Việt Nam. Ls. Phước tham dự cuộc thảo luận này từ thành phố Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment