Thursday, November 14, 2013

Tiếp xúc với Kỹ sư Đỗ Nam Hải, thuộc Ban Điều Hành Khối 8406 liên quan đến “lời kêu gọi toàn dân phản đối” bản Hiến Pháp

Thứ Năm, ngày 14.11.2013
Nếu thật tâm muốn dân chủ hóa đất nước, Nhà cầm quyền phải để cho nhân dân được thực hiện quyền tự quyết của mình, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát, về vấn đề cốt lõi của bản hiến pháp: Việt Nam nên hay không nên theo chế độ chính trị đa đảng? ..." Trên đây là một trong những nhận định mấu chốt mà Khối 8406 gởi đến đồng bào trong và ngoài nước liên quan đến bản hiến pháp đang được quốc hội CSVN thông qua. Chúng tôi có buổi tiếp xúc với một trong những người Điều Hành Khối là Ks. Đỗ Nam Hải để tìm hiểu thêm sự việc.

No comments:

Post a Comment