Friday, November 29, 2013

Tiếp xúc với “người lính già” Vũ Cao Quận, một trong những nhân vật bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền CSVN (phần cuối)

Thứ Sáu, ngày 29.11.2013
Thưa quý thính giả, ông Vũ Cao Quận, một cựu-quân-nhân hồi hưu ở Hải Phòng, là một trong những tiếng nói bất đồng chính-kiến dõng dạc nhất trong thời gian qua, nhất là từ khi ông cùng với cựu đại tá Phạm Quế Dương trả thẻ đảng chỉ ít lâu sau khi trung tướng Trần Độ bị CSVN khai trừ vào tháng Giêng năm 1999. Từ Hải Phòng, người lính già Vũ Cao Quận chia sẻ với thính giả tâm sự của ông mà đài đã phát thanh một phần hôm qua, và hôm nay là phần cuối.

No comments:

Post a Comment