Wednesday, November 27, 2013

Tiếp xúc với Luật sư Lê Thị Công Nhân, liên quan đến Tuyên Cáo vận động thành lập Tổ Chức Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, tức Vietnamese Women for Human Rights

Thứ Tư, ngày 27.11.2013
Thưa quý thính giả, như tin đã loan trong phần tin tức, một tổ chức "gắn kết các cá nhân phụ nữ chịu thiệt thòi và dễ bị tổn thương từ các vụ việc vi phạm nhân quyền. Lên tiếng và có những hành động bảo vệ thiết thực đối với những người phụ nữ đã và đang bị xâm phạm phẩm giá và các quyền con người cơ bản. Cũng như chia sẻ và tuyên truyền những kiến thức nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của phụ nữ Việt Nam về quyền con người và về vai trò của phụ nữ trong một xã hội tôn trọng nhân quyền ". Quang Nam có buổi trao đổi với Ls. Lê Thị Công Nhân để tìm hiểu thêm về tổ chức mới này.

No comments:

Post a Comment