Friday, November 15, 2013

Phỏng vấn nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên liên quan đến bản Thông Báo của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về việc CSVN được đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyển LHQ

Thứ Sáu, ngày 15.11.2013
Như đã thưa ở phần đầu chương trình, sau đây là buổi trao đổi của chúng tôi với nhà tranh đấu trẻ tuổi, kiên cường, người vừa ký tên vào Bản Thông Báo Của Mạng Lưới Blogger Việt Nam nhân dịp quốc gia có thành tích tồi tệ về nhân quyền là CSVN lại được đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

No comments:

Post a Comment