Wednesday, November 6, 2013

Tiếp xúc với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn liên quan đến lời kêu gọi của Giáo Hội PGVNTN

Thứ Tư, ngày 06.11.2013
Kính thưa quý thính giả, liên tục chương trình, chúng tôi có buổi trao với nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn liên quan đến Lời Kêu Gọi của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất rằng đảng CSVN cần chuyển sang dân chủ đa nguyên thay cho độc tài chuyên chế để cứu nguy dân tộc.

No comments:

Post a Comment