Saturday, June 6, 2015

Vấn Đề của Chúng Ta: ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - Hội luận cùng Nhà Văn Trần Trung Đạo (phần 2)

Thứ Bảy 06.06.2015   
Việt Nam đang đứng trước một khúc ngoặt lịch sử. Đất nước đã thống nhất, hòa bình được 40 năm, nhưng ngày càng yếu kém và tụt hậu. Giáo dục, y tế và môi trường bị băng hoại. Đạo đức và văn hóa suy đồi. Kinh tế yếu kém và ngày càng lệ thuộc Trung Quốc. Đất nước đang đối mặt với thảm họa xâm lăng do kẻ thù từ phương Bắc. Trong thời gian đó, nhiều nước như Thái Lan, Đài Loan, Nam Hàn, và Singapore mà trước năm 1975 chỉ tương đương Việt Nam thì nay họ đã liên tục phát triển và bỏ xa nước ta từ 25 đến 50 năm.
Tương lai của dân tộc vô cùng đen tối. Chúng ta phải cùng nhau tìm mọi cách góp phần củng cố nội lực và cứu nguy tổ quốc. Trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 với nhà văn Trần Trung Đạo, một trong những trí thức ở hải ngoại luôn thao thức đến vận mạng của dân tộc và tương lai của đất nước mà cụ thể nhất là trong suốt 15 năm qua, ông đã viết và phổ biến rất nhiều tiểu luận giá trị về văn hóa, xã hội và chính trị Việt Nam.

No comments:

Post a Comment