Thursday, October 31, 2013

Tiếp xúc với Giáo sư Trần Huy Bích liên quan đến việc thiết lập cái gọi là “Viện Khổng Tử” tại Hà Nội

Thứ Năm, ngày 31.10.2013
Sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thăm Hà Nội, hai chính phủ CSVN và Trung Hoa đưa ra tuyên bố chung ngày 15 tháng 10 vừa qua, cho biết sẽ đồng ý thiết lập Học Viện Khổng Tử tại Việt Nam, dư luận tỏ ra quan tâm. Nhiều trí thức trong nước đã bày tỏ mối lo lắng và nghi ngại. Để tìm hiểu sự việc, mời quý vị theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Gs. Trần Huy Bích, chuyên gia nghiên cứu về Cộng Sản Trung Hoa. GS Bích tốt nghiệp Tiến sĩ về Chính trị & Giáo dục Đối chiếu tại University of Texas at Austin, với luận án về chính sách giáo dục của Cộng sản Trung Hoa. Ông từng là một Quản thủ Thư viện, phụ trách các tài liệu về Giáo dục và về Á Châu học, Trung Hoa học tại Đại học UCLA và USC. Gs. Trần Huy Bích tham dự cuộc thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment