Tuesday, October 22, 2013

Sự ngoan cố và khinh thường không thể chấp nhận

Thứ Ba, ngày 22.10.2013    
Sau hơn 14 tháng chuẩn bị, bản dự thảo sửa đổi và bổ sung Hiến pháp 1992 đã được Ban chấp Hành Trung Ương đảng CS chấp thuận trong lần họp kỳ 8 vừa qua và Quốc Hội CSVN đang tiến hành thủ tục thông qua để ban hành áp dụng. Xin mời quý thính gia theo dõi bài quan điểm của LLDTCNTQ về bản Hiến Pháp này so Hải Nguyên trình bày.
Trong diễn văn kết thúc Hội Nghị Ban chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN kỳ 8 đọc ngày 9 tháng 10 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong, trong phần nói về sửa đổi và bổ sung Hiến Pháp 1992, đã khẳng định vị trí của đảng CSVN, nguyên văn như sau "Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Đây chính là nội dung điều 4 Hiến Pháp trong bản dự thảo sửa đổi, và nội dung này hầu như không khác biệt gì so với bản Hiến Pháp cũ năm 1992.

Như vậy, mặc dù với bao nhiêu phản đối của nhiều tầng lớp, thành phần dân chúng, đảng CS vẫn ngoan cố khư khư giữ nguyên những điều khoản vô cùng phi lý, thoái hóa, phản dân chủ trong Hiến Pháp Việt Nam. Ngoài điều 4 nói trên, các điều khoản quy định vai trò của MTTQ trong việc chọn các ứng viên đại biểu quốc hội, hoặc quyền sở hữu đất đai thuộc về nhân dân, tức là của Đảng, vẫn không thay đổi. Có khác chăng thì chỉ là vài chi tiết râu ria được thêm vào, hoặc đổi câu văn, thay thứ tự, còn nội dung vẫn giữ nguyên.
Và như để che dấu bớt tính cách phản dân chủ của các điều khoản này, Đảng CS đã đưa ra một số bổ sung mới. Chẳng hạn như thành lập thêm cái gọi là "Hội Đồng Hiến Pháp" với chức năng quy định trong điều 122, nguyên văn như sau: "Hội Đồng Hiến Pháp kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành". Ngụ ý của Bắc Bộ Phủ là dựng ra một cơ quan "bảo hiến" tương tự như Tòa Án Hiến Pháp (constitutional court), một định chế pháp lý được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng điểm nực cười ở đây là, để sự "kiểm tra" được nghiêm chỉnh, công bằng, cơ quan "bảo hiến" phải hoàn toàn độc lập với Hành pháp và Lập pháp, trong khi đó Hội Đồng Hiến Pháp của CSVN lại do Quốc Hội bầu ra, và khi thấy có sai phạm gì thì chỉ "kiến nghị" Quốc Hội xem lại, chứ không có tính cách chế tài bó buộc!
Sự phỉnh gạt mang tính vá víu trong việc bày ra "Hội Đồng Hiến Pháp" còn thấy rõ trong việc quy định đối tượng kiểm soát của cơ cấu này. Như trong điều khoản 122 nêu trên, Hội Đồng Hiến Pháp chỉ nhắm đến các văn bản pháp luật do Quốc Hội, Chính Phủ, và các tòa án ban hành, mà hoàn toàn không đá động gì đến các nghị quyết, các chỉ thị của Đảng CSVN. Trong khi đó, chính Đảng CS mới là cơ quan đầu não "lãnh đạo tối cao" tất cả các cơ cấu công quyền khác, như điều 4 đã quy định!
Sự ngoan cố và trò che đạy lừa bịp trên một lần nữa đã cho thấy thành phần chóp bu của đảng CSVN, vì tham quyền cố vị, đã tìm mọi cách, vận dụng mọi thủ đoạn để duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn. Cũng vì mờ mắt trước bổng lộc và quyền lực do vị trí độc tôn mang lại, tập đoàn lãnh đạo Đảng đã tỏ ra khinh thường sự phản đối nhân dân. Thái độ khinh thường này thể hiện qua câu phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng ở phần nói về sửa đổi hiến pháp trong bài diễn văn kết thúc Hội Nghị Trung Ương 8 nêu trên, nguyên văn: "Việc hoàn thiện Dự thảo và trình Quốc hội xem xét, ban hành Hiến pháp sửa đổi cần tiếp tục được tiến hành ... bảo đảm đúng định hướng, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, xuyên tạc".
"Các thế lực thù địch, phần tử xấu" đó là ai? Các diễn biến trong thời gian qua cho thấy "các thế lực thù địch, phần tử xấu" này chính là đông đảo trí thức, trong đó gồm nhiều chuyên viên cao cấp đang phục vụ trong các cơ quan công quyền, kể cả trong guồng máy Đảng. Đó cũng là tầng lớp thanh niên, sinh viên nam nữ, sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ, được đào tạo, giáo dục trong hệ thống "xã hội chủ nghĩa". Đó cũng là những đảng viên, cán bộ, đã một thời vì bị phỉnh dụ, dâng hiến cuộc đời cho Đảng, nay đã nhìn rõ bản chất cái mà họ đã tốn bao công sực máu xương xây dựng. Đó cũng là hàng giáo phẩm các tôn giáo, thành phần hoàn toàn không mưu cầu thế tục, chỉ hành sử vì điều thiện, lẽ phải, sự công bằng. Và đó là hàng hàng, lớp lớp các tầng lớp dân chúng khác, từ nông dân đến công nhân, từ người Kinh đến đồng bào sắc tộc, từ trong nước đến hải ngoại.
Sự ngoan cố và khinh thường này của Đảng CSVN là một thách thức nghiêm trọng đối với toàn dân! Chúng đã làm tăng thêm sự phẫn nộ của mọi người. Đảng CS sẽ phải trả giá đắt cho thái độ và hành động này một ngày không xa.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment