Wednesday, July 30, 2014

Tiếp xúc với Linh Mục Phan Văn Lợi liên quan đến việc Cha từ chối giấy mời làm việc với công an huyện Phước Vĩnh, thành phố Huế

Thứ Tư, ngày 30.07.2014
Thưa quí thính giả, csVN tiếp tục chinh sách sách nhiễu các nhà tu hành, điển hình là việc gởi giấy mời làm việc đến Linh Mục Phan Văn Lợi liên quan đến việc Cha nhận và chuyển lại một ít hiện kim đến những người cần được sự giúp đỡ trong số thương phế binh VNCH và các tù nhân lương tâm. Trong Câu Chuyện Thời Sự tối nay, phóng viên Thomas Việt có buổi tiếp xúc với vị Linh Mục kiên cường này để tìm hiểu vụ việc

No comments:

Post a Comment