Wednesday, July 9, 2014

Phỏng vấn bà Trần Thị Tâm, vợ của nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết

No comments:

Post a Comment