Friday, July 18, 2014

Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về việc vận động cho nhân quyền Việt Nam, ra mắt Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ

Thứ Sáu, ngày 18.07.2014
Trong hai ngày tổng vận động các phái đoàn người Việt đã tiếp xúc với khoảng 60 vị dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, để kêu gọi Hoa Kỳ đẩy lùi chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đẩy lùi chế độ độc tài ở Việt Nam.Qua cuộc tổng vận động lần này, ban tổ chức chính thức ra mắt Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, là sự chính thức hoá các nỗ lực tổng vận động hàng năm từ 2012 đến nay. Để tìm hiểu về cuộc vận động này cũng như về Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS...

No comments:

Post a Comment