Tuesday, July 29, 2014

Hòa Thượng Thích Không Tánh: Cuộc họp mặt của Hội Đồng Liên Tôn với đại diện Liên Hiệp Quốc

Thứ Ba 29.07.2014  
Trưa ngày 25 tháng 7, phái đoàn báo cáo Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đến Sài Gòn và có buổi tiếp xúc với Hội đồng liên tôn của 5 tôn giáo gồm Công Giáo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo, Cao Đài, và Tin Lành gồm Menonite và Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ. Nhiều chức sắc của các tôn giáo nói trên đã bị công an canh gác, ngăn cản không cho đến gặp phái đoàn. Tuy nhiên một số đại diện các tôn giáo cũng đã đến gặp được phái đòan Liên Hiệp Quốc này. Từ Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì đã dành cho phóng viên Thomas Việt cụôc phỏng vấn ngay sau khi đến gặp phái đoàn sau đây.

No comments:

Post a Comment