Wednesday, July 30, 2014

Kết Quả Xổ Số

Gây Quỹ Yểm Trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 27.06.2014

Lô Trúng

An ủi 5
2
4
2
3
2
An ủi 4
1
5
4
3
8
An ủi 3
­2
8
3
0
4
An ủi 2
1
2
8
8
9
An ủi 1
0
8
0
3
9


Giải ba
2
9
2
0
4
Giải nhì
2
3
8
7
6
Giải nhất
0
2
3
1
7
Độc đắc
2
3
6
4
3
­­

1 comment: