Thursday, February 20, 2014

Tiếp xúc với dân oan Vũ Thị Hải, để tìm hiểu về nỗi khổ của những người mất đất mất nhà đi khiếu kiện từ năm này qua năm khác

Thứ Năm, ngày 20.02.2014
Thưa quý thính giả, giữa lòng thủ đô Hà Nội với những biểu ngữ to đùng mừng đảng mừng xuân một cách trịch thượng. Nói trịch thượng vì lúc nào cái đảng thổ tả này cũng được đặt trước các sự kiện lớn như việc cả nước đón xuân mà cũng phải mừng đảng trước, dù tính từ ngày thành lập đến nay, đảng chưa làm được điều gì ít nước lợi dân, ngoài cái cái việc bán dần tài nguyên của dân tộc. Hiện tượng dân oan xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội là cái gai trong mắt đảng, nên bằng mọi cách phải dẹp bỏ cho bằng được. Chúng tôi có buổi tiếp xúc với bà Vũ Thị Hải, một dân oan tại đây để tìm hiểu về số người khiếu kiện đất đai đón tết ra sao trong dịp đầu năm đến nay. Xin nhường lời cho anh Quang Nam.

No comments:

Post a Comment