Thursday, February 6, 2014

Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, liên quan đến buổi Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát Về Tình Hình Nhân Quyền Việt Nam tại Geneve

Thứ Năm, ngày 06.02.2014
Thưa quý thính giả, như tin đã loan hôm qua, ngày 5 tháng 2 đã diễn ra buổi Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát Về Tình Hình Nhân Quyền Việt Nam, tại Geneve, Thụy sĩ. Để tìm hiểu về mục tiêu và kết quả của buổi Kiểm Điểm này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Ts. NGUYỄN BÁ TÙNG, Trưởng Ban Phối Hợp MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM, một tổ chức đã ra đời hơn 15 năm qua với mục tiêu vận động cho nhân quyền tại VN. Ông Tùng tham gia buổi phỏng vấn này từ Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment