Saturday, February 15, 2014

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA

Thứ Bảy 15.02.2014   
Trong chuyên mục NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA tuần này, mời quý thính giả theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi với GS Nguyễn Thanh Trang về Vai Trò của các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong một Thể Chế Dân Chủ. GS Nguyễn Thanh Trang là Phụ Tá Viện Trưởng Viện Đại Học Huế trước năm 75, và là một trong số các vị sáng lập viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Phối Hợp cơ cấu này nhiều nhiệm kỳ. Ông cũng là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

No comments:

Post a Comment