Tuesday, February 11, 2014

Ông Đặng Hữu Ngọc, anh rễ của luật sư Nguyễn Bắc Truyễn tường thuật về việc Ls Truyễn bị bắt

Thưa quý thính giả, như tin tức chúng tôi đã loan, vào hôm qua hàng trăm công an và côn đồ đã ập vào nhà của luật sư Nguyễn Bắc Truyễn tại huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp đập phá và bắt ông đi biệt tăm. Phóng viên Thomas Nguyễn có cuộc phỏng vấn sau đây với ông Đặng Hữu Ngọc là anh rễ của luật sư Nguyễn Bắc Truyễn

No comments:

Post a Comment