Wednesday, February 19, 2014

Con Người -- Điểm Khởi Đầu

Thứ Tư, ngày 19.02.2014    
Kính thưa quý thính giả, bắt đầu hôm nay vào mỗi tối thứ Tư, đài ĐLSN sẽ gửi đến quý thính giả một chuyên mục mới, chuyên mục nói về Con Người Việt Nam, do Nguyên Hồng phụ trách. Nói về Con Người Việt Nam không phải là một điều dễ nói. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn lại chính chúng ta, nhìn lại chính Con Người Việt Nam để tìm ra phương cách đưa đất nước thoát khỏi sự đô hộ kiểu mới của giặc phương Bắc. Trong tinh thần đó, chuyên mục Con Người Việt Nam sẽ trình bày những suy tư và sẽ cùng nhau mổ xẻ những suy tư đó trong thời gian sắp đến. Mời quý thính giả nghe phần nhận định của Nguyên Hồng với tiêu đề: “Con Người - Điểm Khởi Đầu” do chính tác giả trình bày để tiếp nối chương trình tối nay
Vấn nạn của xã hội, của cộng đồng, quốc gia, dân tộc, hay của toàn thế giới đều bắt đầu từ con người. Con người có thể tạo ra những sản phẩm tối tân để phục vụ con người và đồng thời tạo ra những sản phẩm huỷ hoại con người. Điều này có thể thấy được ở những tiến bộ của khoa học trên lãnh vực y tế để làm cho con người sống lâu và khoẻ mạnh, nhưng đồng thời cũng với ngành khoa học khác -- người ta tạo ra những sản phẩm gọi là vũ khí nguyên tử, hạt nhân, hóa học, sinh học để huỷ diệt con người mà người ta gọi là kẻ địch với danh nghĩa là bảo vệ con người.
Thế giới có nhiều sắc tộc, ngôn ngữ khác nhau nhưng Con Người thì chỉ có một. Dân tộc Mỹ, Pháp, Ý, Anh, Tàu, Nhật v. v. đều là những Con Người. Những Con Người này đều biết yêu, thương, giận, hờn. Những Con Người này biết cảm nhận cái đau của chính mình và của kẻ khác. Những Con Người này biết khóc, biết cười và luôn mong muốn được hạnh phúc, ấm no. Dĩ nhiên mức độ của hạnh phúc, ấm no hoặc đau khổ tuy có khác nhau, nhưng tựu chung thì họ đều có một điểm tương đồng là cùng có một ước mơ: sống như mọi Con Người khác trên thế giới này.
Sự hiện hữu của loài người đầu tiên trên địa cầu này -- mỗi người trong chúng ta có quan niệm khác nhau, tùy theo quan niệm sống của mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách đơn giản thì sự hiện hữu của mỗi người trong chúng ta trên thế giới này bắt đầu từ Con Người. Con Người đó gần gũi nhất là cha mẹ, ông bà, tổ tiên, gia tộc. Không có những người đi trước đó sẽ không có cha mẹ để có sự hiện hữu của chúng ta hiện giờ. Cho nên -- điểm khởi đầu của tất cả mọi vấn đề đều bắt đầu từ Con Người. Những cái xấu tốt của xã hội đều khởi đầu bằng Con Người. Và để giải quyết những cái gọi là xấu của xã hội, chúng ta phải bắt đầu từ cái gốc của vấn đề đó là Con Người.
Từ thời xa xưa cho đến nay, quốc gia hưng thịnh, xã tắc an bình đều do Con Người tạo ra. Chiến tranh giữa các quốc gia, giữa thành phần xã hội trong cùng một quốc gia đều do chính Con Người tạo ra. Ngoài những tai nạn do thiên tai gây ra, phần lớn những đau khổ trong xã hội đều do chính Con Người trong cái xã hội đó tạo ra. Con Người, đặc biệt là Con Người nằm trong bộ máy của nhà cầm quyền, đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đem lại cơm no áo ấm cho tập thể quần chúng hoặc cướp đoạt tài sản, sinh mạng của tập thể quần chúng.
Để hiểu rõ Con Người, chúng ta cần phải trở về từ nguyên thủy của loài người để thấy tại sao có sự hình thành gia đình, bộ lạc, quốc gia. Sự hình thành đó phải chẳng là sự ngẫu nhiên hay vì sự sống còn của Con Người? Và khi sự hình thành gia đình, bộ lạc, quốc gia thì những điều kiện gì được đưa ra để bảo đảm cuộc sống của mỗi Con Người trong xã hội đó không bị đe dọa, không bị nhà cầm quyền tước đoạt những cái đã có từ thời nguyên thủy của loài người, và nhà cầm quyền không trở nên độc tài? Sự tương quan giữa Con Người với Con Người và sự tương quan giữa Con Người với Xã Hội, bộ máy Nhà Nước ra sao? Tại sao chính quyền phải vì dân, do dân và của dân?
Tại sao Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra những quyền căn bản của con người để các chính quyền trên thế giới tôn trọng những quyền căn bản đó?
Tại sao chúng ta, những người dân thấp cổ bé miệng tiếp tục im lặng trước những áp bứt bất công đã diễn ra tại VN từ mấy chục năm qua? Phải chăng chúng ta sợ hãi? Và từ cái sợ hãi đó đã đưa ra thảm hoạ Con Người Việt Nam ra sao? Tất cả những câu hỏi trên không phải dễ để trả lời nhưng không có nghĩa là không tìm được câu trả lời.
Đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đang đứng trước một thánh đố rất là lớn lao. Thách đố đó là một sự đô hộ kiểu mới của Trung Hoa trong thế kỷ thứ 21. Một sự độ hộ không có bóng dáng của người Trung Hoa trong bộ máy cầm quyền. Đây là một sự đô hộ rất là nguy hiểm mà là người Việt Nam, dù sống trong nước hay ngoài nước, đều phải quan tâm và đưa vấn đề ra tranh luận, hầu có một giải pháp tốt đẹp cho đất nước và dân tộc.
Là một con người Việt Nam, không cần biết trình độ học thức ra sao, chúng ta phải có trách nhiệm với chính bản thân, với chính gia đình, và cuối cùng là với chính tổ quốc và dân tộc mình.
Lịch sử của dân tộc chúng ta có 12 sứ quân thay phiên nhau tranh giành quyền lợi, hà hiếp dân chúng để cuối cùng xuất hiện người yêu nước Đinh Bộ Lĩnh, phất lau sậy để dẹp loạn sứ quân. Việt Nam hiện giờ, không có loạn 12 sứ quân, mà là loạn cả triệu sứ quân. Mỗi đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là mỗi sứ quân tại địa phương và những đảng viên này thay phiên nhau hà hiếp, cướp lấy đất đai, tài sản của người dân. Phải chăng VN đang có nhu cầu của một Đinh Bộ Lĩnh thời đại. Một Đinh Bộ Lĩnh thời đại khác Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa ra sao?
Tại sao chúng ta sợ hãi chính trị? Và liệu chăng thái độ sợ hãi đó, chúng ta có thoát được những quyết định chính trị có ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của chúng ta?
T ại sao chúng ta, những thường dân, những trí thức, những khoa bảng vẫn im lặng không đứng lên hát bản nhạc Dậy Mà Đi để biểu tình trên toàn lãnh thổ Việt Nam -- đòi hỏi một sự thay đổi thực sự -- chứ không phải là thay đổi hình thức nhằm tiếp tục lừa bịp tập thể quần chúng tại VN và lừa bịp thế giới bên ngoài?
Đã đến lúc chúng ta phải trực diện với chính Con Người của chúng ta, trực diện với chính Con Người Việt Nam để cùng nhau nhìn rõ vấn đề trên một cái nhìn rất là Con Người, trên một cái nhìn nhân bản, trên một cái nhìn dân tộc chứ không phải trên một cái nhìn cá nhân hay trên một cái nhìn của đảng CSVN.
Chỉ khi nào chúng ta nhìn vấn đề qua căn bản của Con Người nói trên thì đất nước mới có thể thoát khỏi thảm hoạ đồng hóa kiểu mới của Trung Hoa. Sự đồng hóa này đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra mà người Việt Nam chúng ta vẫn chưa nhìn thấy.

No comments:

Post a Comment