Saturday, February 8, 2014

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong Một Thể Chế Dân Chủ

Thứ Bảy 08.01.2014   
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối Thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do đặc phái viên Hải Nguyên phụ trách điều hợp. Tuần này, Gs. Nguyễn Thanh Trang sẽ nói về Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Trong Một Thể Chế Dân Chủ. GS Nguyễn Thanh Trang là Phụ Tá Viện Trưởng Viện Đại Học Huế trước năm 75, và là một trong số các vị sáng lập viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ông giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Phối Hợp cơ cấu này nhiều nhiệm kỳ. Ông cũng là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment