Monday, February 24, 2014

Phỏng vấn con trai bà Bùi Thị Minh Hằng là anh Trần Bùi Trung về việc công an bắt giữ và đánh đập vô cớ bà Bùi Thị Minh Hằng

Thứ Hai, ngày 24.02.2014

No comments:

Post a Comment