Monday, February 17, 2014

Đồng hành tuyệt thực ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân


Thưa quý thính giả, trước tin luật sư Lê Quốc Quân tuyệt thực trong tù để phản đối chính sách của trại giam cũng như đòi hỏi một số quyền căn bản, các ông Chu Mạnh Sơn và Nguyễn Xuân Anh, hai cựu tù nhân lương tâm vừa được thả đã đồng hành cùng tuyệt thực để ủng hộ tinh thần cho luật sư Lê Quốc Quan. Ông Nguyễn Xuân Anh đã dành cho phóng viên Thomas Việt cuộc phỏng vấn khi ông đang tuyệt thực sang ngày thứ 3.

No comments:

Post a Comment