Monday, February 17, 2014

Ông Lê Quốc Quyết: Trại giam không cho luật sư Bùi Quang Nghiêm gặp ls Lê Quốc Quan trước khi xử phúc thẩm

Hôm nay Ls Bùi Quang Nghiêm từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, vào trại giam, yêu cầu gặp Ls Lê Quốc Quân, nhưng phía trại giam thông báo là người có thẩm quyền xet duyệt việc được gặp hay không đã đi văng, nên Ls Bùi Quang Nghiêm không gặp được thân chủ của mình, chỉ còn 20 giờ tính từ lúc Ls Bùi Quang Nghiêm yêu cầu gặp thân chủ, phiên toà phúc thẩm sẽ diễn ra. Trước đó và thứ sáu tuần rồi, ngày 14.02, Ls Hà Huy Sơn cũng bị từ chối gặp Ls lê Quốc Quân, phí trại giam đưa ra thông báo là Ls Lê Quốc Quân không muốn gặp Ls, điều mà em trai của Ls nói rất hồ nghi vì đã nhiều lần ls Ls Lê Quốc Quân nói với gia đình là rất muốn được gặp Ls bào chữa.

No comments:

Post a Comment