Sunday, December 8, 2013

Việt Nam Nhìn Về Tương Lai

Chủ Nhật 08.12.2013   
Thưa quý thính giả, Mục VN-NVTL kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức bản nhạc "Bởi vì Tôi Khao Khát Tự Do" do nhạc sĩ Xuân-Điềm phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Đắc Kiên, một cái tên đã trở nên quen thuộc với đông đảo dân chúng Việt Nam. Quen thuộc vì cái tên này đã trở thành biểu tượng của sự can đảm, kiên cường, giám ngẩng cao đầu trước bạo lực, cường quyền vì lẽ phải, vì sự thật.
Vâng, Nguyễn Đắc Kiên chính là nhà báo trẻ, tác giả bài viết phê phán thẳng thừng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi ông này tuyên bố tại Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 2 năm 2013 rằng "đòi bỏ điều 4 hiến pháp là suy thoái tư tưởng, đạo đức." Bài viết này đã có những câu chất vấn đầy cương nghị, thách thức, như "cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ "suy thoái" thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước."
Và nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, khi viết những giòng chữ trên thì Anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận hậu quả của nó, như anh đã bộc bạch qua bài thơ "Bởi vì Tôi Khao Khát Tự Do", mà nhạc sĩ Xuân Điềm phổ nhạc và được Ban Tù Ca trình bày sau đây. Xin mời quý thính giả cùng thưởng thức...

No comments:

Post a Comment