Sunday, December 29, 2013

Những Vấn Đề Của Chúng Ta

Thứ Bảy, ngày 28.12.2013
Thưa quí thính giả, Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này chúng tôi xin thảo luận tiếp về đề tài "Trung Cộng và vấn đề tranh chấp trên biển Đông". Diễn giả của buổi thảo luận hôm nay là Giáo Sư Tạ Văn Tài là chuyên gia về luập pháp Việt Nam và bang giao quốc Tế . Trước năm 1975, Giáo Sư Tài đã từng giảng dạy tại nhiều trường đại học tại Sài Gòn. Qua Hoa Kỳ tỵ nạn, Giáo Sư Tài là Giáo Sư thính giảng tại một số trường đại học Mỹ trong đó có đại học Harvard, ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu về luật cổ Việt Nam và luật lệ Việt Nam hiện hành. Giáo Sư Tạ Văn Tài tham dự cuộc thảo luận này từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment