Wednesday, December 17, 2014

Điểm Khởi Đầu: Đại Khối Dân Tộc (Phần 2)

Thứ Tư 17.12.2014   
Đảng CSVN chưa bao giờ dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Trái lại đảng CSVN vì quyền lợi của đảng đã làm tay sai cho Trung Quốc, hèn với giặc nhưng ác với dân. NH sẽ trình bài quan điểm này.
Đất nước thống nhất vào tháng 4 năm 1975, cơ hội ngàn vàng để giới lãnh đạo đảng CSVN trở về lại với Đại Khối Dân Tộc, dựa vào sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc hầu đưa đất nước đi lên sau bao nhiêu năm chiến tranh chết chóc. Điều này không xảy ra. Trái lại đảng CSVN tiếp tục đi dây, dựa vào thế lực của Liên Xô – Trung Quốc để nhận viện trợ hầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế cộng sản. Liên Xô sụp đổ, đảng CSVN chỉ còn có chỗ dựa duy nhất là Trung Quốc. Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc càng ngày càng hiện rõ trên thị trường kinh tế của Việt Nam. Sự tình nguyện làm thái thú cho Trung Quốc của đảng CSVN đã đưa đến thảm cảnh như hôm nay, Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải của VN mà nhà cầm quyền VN, đảng CSVN hoàn toàn bất lực bởi không thể nào vận động được sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc.
Mấy chục năm qua, kể từ khi đất nước thống nhất, đảng CSVN làm thiêu chột ý chí chống ngoại xâm của Đại Khối Dân Tộc qua cái gọi là xây dựng Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa; một loại người chỉ biết lo cho bản thân mình, không hề nghĩ đến sự sống còn của dân tộc; một loại người sẵn sàng làm tay sai cho giặc phương Bắc qua hiệp ước 1999, 2000, Thành Đô nhằm biến Việt Nam thành một tỉnh thành của Trung Quốc -- để đảng CSVN tiếp tục cầm quyền, tiếp tục ăn trên ngồi trước và đàn áp người dân thấp cổ bé miệng.
Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào Việt Nam thì một số người trong nước tổ chức hội thảo về đề tài làm sao thoát Trung. Một cố gắng tốt nhưng vẫn không đi vào cốt lõi của vấn đề. Có người cho rằng nên theo Mỹ, theo Tây Phương và liên minh quân sự với các nước Á Châu để chống lại Trung Quốc. Chẳng lẽ chúng ta đã không học được bài học của quá khứ là vào giữa thế kỷ thứ 20, khi mà đảng CSVN và cả Việt Nam Cộng Hòa dựa vào thế lực của ngoại bang để kết quả ra sao? Chúng ta có thoát được sự đô hộ kiểu mới của các nước lớn hay không? Ngay cả liên minh với các quốc gia khác, khi mà lòng dân không hề quan tâm đến sự sống còn của dân tộc, khi mà toàn bộ đảng cầm quyền hèn với giặc ác với dân thì quốc gia nào dám liên minh với một dân tộc như Việt Nam hiện giờ?
Nếu chiến tranh với Trung Quốc xảy ra, những người sẽ bị đưa ra chiến trường không phải là thành phần nằm trong đảng mà là thành phần dân chúng thấp cổ bé miệng. Thành phần này đã chán chường cái chế độ hèn với giặc ác với dân, họ sẽ cầm súng xoay ngược lại để bắn vào đảng cầm quyền. Chính vì thế mà đảng CSVN sẽ không vận động được Đại Khối Dân Tộc để liên minh với các quốc gia khác chống lại Trung Quốc.
Ngay cả trên lãnh vực liên minh quân sự, chẳng một quốc gia nào chấp nhận liên minh quân sự với một quốc gia mà tự bản thân quốc gia đó không có đủ sức mạnh về kinh tế lẫn quân sự bởi sẽ là một gánh nặng cho quốc gia liên minh. Hãy lấy thí dụ của khối NATO, đâu phải quốc gia nào cũng tham gia vào Liên Minh Bắc Đại Tây Dương của Âu Châu nếu quốc gia đó không đủ mạnh về kinh tế, không có một hệ thống chính trị ổn định, dân chủ. Nước Ukraine muốn gia nhập khối NATO để chống lại Nga nhưng vẫn chưa được. NATO không muốn Ukraine tham gia vào NATO trong tình trạng hiện nay, một tình trạng hỗn loạn mà quân đội của Ukraine vẫn chưa làm chủ tình hình trên đất nước mình (Đại Khối Dân Tộc Ukraine chưa đồng lòng) thì làm sao có đủ sức mạnh để chống lại Nga hay bất cứ lực lượng bên ngoài nào. Khối NATO không muốn lãnh cái gánh nặng phải phòng thủ Ukraine mà quyền lợi về kinh tế, chính trị chưa được thấy rõ ràng.
Mà cho dù có liên minh đi nữa, bài học của thế giới đã chứng minh là các quốc gia hành động theo lợi ích của dân tộc mình. Hãy lấy thí dụ vụ Nga dính dáng đến chuyện bắn rơi chiếc máy bay dân sự của Mã Lai, có bao nhiêu nước trong khối NATO sẵn sàng trừng phạt Nga? Pháp vẫn tiếp tục hợp đồng làm tàu chiến cho Nga với số tiền 1 tỷ đô la dựa vào lý do là hợp đồng đã ký và tiền đã thanh toán. Đức lệ thuộc vào khí đốt của Nga nên cũng chẳng có những hành động trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với Nga, để làm áp lực bắt buộc Nga chấm dứt sự ủng hộ lực lượng rối loạn thân Nga tại Ukraine. Bài học của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chứng minh là đồng minh hay liên minh cũng có thể bỏ dân tộc mình bất cứ lúc nào khi quyền lợi được trao đổi cao hơn. Một thí dụ gần nhất là trong đầu tháng 8 của năm 2014, Thượng Nghĩ Sĩ Hoa Kỳ, ông John McCain, tuyên bố tại Hà Nội sau buổi họp với Thủ Tướng Việt Nam và lãnh đạo đảng CSVN -- là Hoa Kỳ nên bãi bỏ lệnh bán vũ khí cho Việt Nam bởi Việt Nam đã có tiến bộ về mặt nhân quyền.
Phải chăng Việt Nam thực sự tiến bộ về nhân quyền khi mà Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam để điều tra tự do tôn giáo vào tháng 7 năm 2014 -- thì những người mà đại diện của Liên Hiệp Quốc muốn gặp mặt đã bị ngăn cản và chính đại diện của Liên Hiệp Quốc bị làm khó dễ, nghe lén trong cuộc điều tra tự do tôn giáo ở Việt Nam? Cuối cùng Liên Hiệp Quốc cho rằng Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo rất trầm trọng. Đó là chỉ nói về lãnh vực tôn giáo thôi. Còn nhiều lãnh vực khác, ông John McCain biết là Việt Nam chưa hề có một tiến bộ nhân quyền nào thế nhưng vì nhu cầu bán vũ khí cho Việt Nam để -- vừa có lợi cho kinh tế của Hoa Kỳ, vừa lợi dụng Việt Nam chống Trung Quốc cho Hoa Kỳ như Hoa Kỳ đã từng lợi dụng Việt Nam Cộng Hòa chống sự lan tràn của Cộng Sản xuống Đông Nam Á, ông John McCain đã lên tiếng nói những điều không phải là sự thật trong việc Việt Nam có sự tiến bộ về nhân quyền.
Tuần tới chúng ta sẽ đút kết phần cuối trong việc nhận diện ra sức mạnh của Đại Khối Dân Tộc để chống lại sự đô hộ kiểu mới của Trung Quốc hôm nay.
Nguyên Hồng

No comments:

Post a Comment