Friday, January 9, 2015

Tiếp xúc với ông Trần Anh Kim - người vừa thoát khỏi nhà tù nhỏ để trở về với phong trào dân chủ

Thứ Sáu, ngày 09.01.2015
Kính thưa quý thính giả, cũng như nhiều cán bộ quân đội cộng sản đã nhận ra bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản và tầng lớp lãnh đạo trong đảng cộng sản Việt Nam, ông Trần Anh Kim đã có những cống hiến quý báu và xứng đáng trong phong trào dân chủ qua những bài viết được đăng tải trên các trang mạng, vừa được trả tự do cách đây hai hôm sau 5 năm rưỡi bị giam cầm với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Chúng tôi có buổi tiếp xúc để tìm hiểu những cảm nghĩ của ông sau khi đoàn tụ với gia đình và người thân

No comments:

Post a Comment