Thursday, January 8, 2015

Bọ Lập và rừng cây

Thứ Năm, ngày 08.01.2015    
Muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nội thù ngoại xâm thì tự mỗi người dân phải làm một thân cây đứng thẳng trong rừng cây xanh tốt đấu tranh đầy hi vọng của dân tộc. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Bọ Lập và rừng cây " của Nguyệt Quỳnh qua sự trình bày của Nguyên Khải

No comments:

Post a Comment