Saturday, January 10, 2015

Phim tài liệu: Thảm Họa Đỏ - Bộ Mặt Thật Đảng Cộng Sản Việt Nam