Saturday, January 31, 2015

Thế Giới Tuần Qua 31.01.2015

Với hệ thống AudioNow, chỉ cần bấm số (832)999-1124 quý thính giả có thể nghe đài ĐLSN qua điện thoại bất cứ lúc nào. Vâng, liên tục chương trình là chuyên mục "Thế Giới Tuần Qua" doTs. Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các Đài Truyền Hình tiếng Việt tại Hải Ngoại phụ trách. Ông cũng là Phó chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và đã từng giữ nhiệm vụ Trưởng ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

No comments:

Post a Comment