Wednesday, January 23, 2013

Trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Thứ Tư ngày 23.01.2013 
Kính thưa quý thính giả, như đã thưa trong phần tin tức ở đầu chương trình, sau đây là buổi trao đổi với Ts. Nguyễn Quang A, một trong những người đầu tiên ký tên trong Bản Kiến Nghị 7 Điểm Về Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 Kêu Gọi Hủy Bỏ Điều 4.

No comments:

Post a Comment