Wednesday, January 23, 2013

Thảo luận với Giáo sư Phạm Văn Thanh, ủy viên phụ trách biên tập của Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Thứ Bảy ngày 19.01.2013 
Trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đã có rất nhiều bài viết trình bày về biến cố này. Tuy nhiên hầu hết chỉ là những nỗ lực cá nhân, phần lớn là của những chiến sĩ HQVNCH tham dự trận hải chiến thuật lại các diền biến. Gần đây tác phẩm “Trận Hải Chiến Hoàng Sa 19 Tháng Giêng 1974” do Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa biên soạn đã được quảng bá. Ủy Ban Hoàng Sa được thành lập từ năm 2005, quy tụ một số cựu quân nhân HQVNCH. Trong nỗ lực trình bày biến cố Hoàng Sa một cách toàn diện và khách quan, UB đã bỏ hơn 6 năm để sưu tâm tài liệu, tiếp xúc phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan đến trận chiến này. Để tìm hiểu về những chi tiết đặc biệt về trận hải chiến Hoàng Sa mà UB đã sưu tầm được, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Gs. Phạm Văn Thanh, ủy viên phụ trách biên tập của UB Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa. Ông Thanh trước năm 1975 phục vụ trong quân chủng Hải Quân VNCH, hiện đang làm việc tại Trường Đại Học Saint Joseph's College tiểu bang Indiana, và là tác giả nhiều tác phẩm biên khảo.

No comments:

Post a Comment