Friday, January 11, 2013

Phỏng vấn tiến sĩ Đinh Xuân Quân về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012

Thứ Ba ngày 08.01.2013    

Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân nguyên là Giáo sư tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn và Đại Học Kinh Thương Minh Đúc. Sau 1975, ông làm việc tại Ngân Hàng Thế Giới và Ngân hàng Á Châu. Sau đó, ông là chuyên gia kinh tế đã được Liên Hiệp Quốc và Cơ Quan Viện Trợ Hoa Kỳ USAID gởi đến nhiều quốc gia tại Phi Châu và Á Châu, trong đó có Việt Nam để cố vấn các quốc gia nầy thực hiện nhiều kế hoạch phát triển kinh tế và tài chánh.
Chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân, một trong những chuyên gia kinh tế và tài chánh Việt Nam lỗi lạc tại hải ngoại. Sau đây là cuộc thảo luận của chúng tôi với Tiến Sĩ Đinh Xuân Quên về thành quả của nền kinh tế Việt nam trong năm 2012.

No comments:

Post a Comment