Wednesday, January 23, 2013

Thảo luận với Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn

Thứ Hai ngày 21.01.2013 
Kính thưa quý thính giả, 40 năm trước, vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris đã được ký kết nhằm chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một biến cố quan trọng, ảnh hưởng đến vận mạng đất nước Việt Nam. Hiệp Định Paris 1973 ra đời trong bối cảnh nào? Nội dung nó ra sao? Và nhất là HĐ này được tôn trọng, được các bên ký kết thi hành như thế nào? Để trả lời các câu hỏi này, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với GS Nguyễn Ngọc Bích, một nhà biên khảo về văn hóa và chính trị, tác giả nhiều thiên khảo luận về Hiệp Định Paris 1973. Ông cũng là Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương NGHỊ HỘI NGƯỜI VIỆT TOÀN QUỐC HOA KỲ. Gs. Nguyễn Ngọc Bích tham dự cuộc thảo luận từ Hoa Thịnh Đốn.

No comments:

Post a Comment