Saturday, January 19, 2013

Thảo luận với Luật Sư Nguyễn văn Đài từ Hà Nội

Thứ Sáu ngày 87.01.2013 
Hôm nay, nhiều tờ báo giấy và báo điện tử đăng tải bản Thông Báo Kết Luận Của Thanh Tra Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất đai tại Đà Nẵng có nội dung quy kết UBND thành phố Đà Nẵng đã có nhiều sai phạm, như tham nhũng, hối mại quyền thế trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012. Kèm với thông báo là Quyết định số 1885 của Tổng Thanh tra Chính phủ dài hơn 10 trang. Điểm đặc biệt ở đây là UBND/Đà Nẵng do ông Nguyền Bá Thanh là Bí Thư Thành Ủy kim Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố, và ông này vừa được điều ra Hà Nội giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Nội Chính, một cơ quan đảng vừa được tái lập có chức năng chính yếu là để kiểm tra và kỷ luật các đảng viên phạm pháp. Việc công bố này là do chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ qua 1 văn thư ban hành 5 ngày trước. Dư luận cho rằng đây là đòn của Thủ Tướng Nguyền Tấn Dũng nhằm triệt hạ uy tín ông Nguyễn Bá Thanh, phe cánh của TBT Nguyền Phú Trọng. Để tìm hiểu sự kiện này, mời quý thính giả theo dòi buổi thảo luận của chúng tôi với LS Nguyễn văn Đài tại Hà Nội.

No comments:

Post a Comment